Bedrijfsgegevens

Naam: Lieveke en zus
Ondernemingsvorm Eenmanszaak
Zaakvoerder: Ann Willems
Zetel: Hulstsestraat 114, BE-8520 Kuurne
Tel.: 056 70 76 56
Mail: info@lievekeenzus.com
Ondernemingsnummer: 0668.574.676
Bankinstelling: BELFIUS
IBAN: BE69 0638 9924 1278
BIC GKCCBEBB 

Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belasting. BTW niet toepasselijk.

Bestelinfo

Digitale en papieren patronen kunnen enkel worden besteld via de bestelformulieren onder de productlinken op de website.
Na bestelling ontvangt u een bestelbevestiging met vermelding van bestelbonnummer, aantal en aard van de bestelde artikelen, totaalprijs inclusief BTW, vermelding van eventuele verzendingskosten en de betaalgegevens.
Voor bestellingen met factuur of voor bedragen vanaf €250, graag contact opnemen via contactformulier, mail of telefoon.
Wil je Lieveke en zus papieren patronen verkopen in je (online) winkel? Neem dan contact op via info@lievekeenzus.com

Betaling

Betalen gebeurt via overschrijving op het IBAN-nummer met vermelding van het bestelbonnummer en dit binnen de 14 dagen na ontvangst van bestelbevestiging.
registratie van uw betaling geldt als bevestiging van uw aankoop.
Wenst u toch van uw aankoop af te zien, dan kunt u dit doen door een mail te sturen naar info@lievekeenzus.com met vermelding van het bestelbonnummer. U hoeft hiervoor geen motief op te geven.
Bestellingen die na 30 dagen niet werden betaald, zullen automatisch als nietig worden beschouwd.

Verzending

Na ontvangst van uw betaling wordt uw pakket u toegestuurd, tenzij anders werd overeen gekomen. De digitale patronen en de werkbeschrijving worden u toegestuurd via mail, papieren patronen worden steeds verstuurd via post.
De verzendingskosten zullen u steeds worden aangerekend.

Herroeping

Ongeopende papieren patronen kunnen binnen de 14 dagen na ontvangst en zonder opgave van motief worden teruggestuurd naar het contactadres.
In dat geval zijn zowel de verzendingskosten als de kosten van de retour voor uw rekening en wordt de totaalsom van de aangekochte producten, zonder aanrekening van boete, binnen de 30 dagen op het rekeningnummer van betaling teruggestort.

Digitale patronen worden niet teruggenomen.
Geopende papieren patronen worden eveneens niet teruggenomen.
Hou er dus rekening mee dat in dit geval het terugsturen van de producten kan geweigerd worden.
Laat ons altijd op voorhand weten dat u van plan bent een item te retourneren. Dat kan via info@lievekeenzus.com  Vermeld hierbij uw bestelbonnummer.

Klachten

U kan een klacht indienen door te mailen naar info@lievekeenzus.com. Elke klacht wordt zo spoedig mogelijk afgehandeld en uiterlijk binnen de 45 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van de registratie van de klacht, op voorwaarde dat de klager niet anoniem is en de klacht een gedetailleerde omschrijving bevat.
Ontvankelijke klachten kunnen enkel betrekking hebben op producten en/ of diensten van Lieveke en zus en niet op deze van derden.

Privacy

De gevraagde persoonsgegevens bij bestelling worden enkel gebruikt om de transactie te kunnen uitvoeren. Deze worden in geen geval doorgegeven aan derden, noch bijgehouden of gebruikt voor andere doeleinden.
Een klant kan ten allen tijde zijn of haar persoonlijke gegevens opvragen via info@lievekeenzus.com en desgewenst laten corrigeren.

Auteursrecht

De patronen van Lieveke en zus zijn auteursrechtelijk beschermd overeenkomstig de Berner Conventie. Digitale patronen, papieren patronen noch werkbeschrijvingen mogen hetzij in hun geheel hetzij gedeeltelijk, worden gedupliceerd, gekopieerd of gebruikt voor openbare doeleinden zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur.